RSS تازه های سایت:
گالری ها:
http://bankax.ir/fa/rss/3
معرفی گالری ها:
http://bankax.ir/fa/rss/3/68
گالري اُ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/69
آب /‌ انبار:
http://bankax.ir/fa/rss/3/70
گالري 26:
http://bankax.ir/fa/rss/3/71
پلتفرم 28:
http://bankax.ir/fa/rss/3/72
گالري 7 ثمر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/73
گالري Ag:
http://bankax.ir/fa/rss/3/74
گالري W01:
http://bankax.ir/fa/rss/3/75
گالري آبي:
http://bankax.ir/fa/rss/3/76
گالري آتبین:
http://bankax.ir/fa/rss/3/77
نگارخانه آتشزاد:
http://bankax.ir/fa/rss/3/78
گالري اثر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/79
نگارخانه احسان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/80
گالري آران:
http://bankax.ir/fa/rss/3/81
گالري آران پلاس:
http://bankax.ir/fa/rss/3/82
گالری آرت سنتر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/83
گالری آرت سنتر دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/84
گالری آرت‌ لانژ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/87
گالري آرت‌ لند:
http://bankax.ir/fa/rss/3/88
نگارخانه آرته:
http://bankax.ir/fa/rss/3/89
گالری اردیبهشت:
http://bankax.ir/fa/rss/3/90
گالري آریا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/91
گالري آريانا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/92
گالری آس:
http://bankax.ir/fa/rss/3/93
نگارخانه آشيانه مهر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/94
گالري اعتماد چهار:
http://bankax.ir/fa/rss/3/95
گالري اعتماد دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/96
گالري اعتماد سه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/97
گالري اعتماد یک:
http://bankax.ir/fa/rss/3/98
گالري افرند:
http://bankax.ir/fa/rss/3/99
نگارخانه الهه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/100
گالری اِمکان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/101
نگارستان آن:
http://bankax.ir/fa/rss/3/102
نگارستان آن دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/103
نگارخانه آوا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/104
نگارخانه اورمزد:
http://bankax.ir/fa/rss/3/105
گالري ايده پارسي:
http://bankax.ir/fa/rss/3/106
نگارخانه آیرین:
http://bankax.ir/fa/rss/3/107
گالري ايگرگ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/108
نگارخانه باسمه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/109
نگارخانه بنفشه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/110
نگارخانه بهنام دهش‌پور:
http://bankax.ir/fa/rss/3/111
گالری بیرنگ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/112
گالری پردیس:
http://bankax.ir/fa/rss/3/113
گالري پروژه‌هاي آران:
http://bankax.ir/fa/rss/3/114
گالري پيمان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/115
گالري ترانه‌باران:
http://bankax.ir/fa/rss/3/116
کافه‌گالري تماشاخانه‌ايرانشهر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/117
گالری جانا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/118
گالري جرجاني:
http://bankax.ir/fa/rss/3/119
نگارخانه حنا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/120
گالري خاک:
http://bankax.ir/fa/rss/3/121
گالری خانه عکاسان جوان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/122
گالري خانه‌هنرمندان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/123
گالری خانه‌هنرمندان بهار:
http://bankax.ir/fa/rss/3/124
گالری خانه‌هنرمندان پاییز:
http://bankax.ir/fa/rss/3/126
گالری خانه‌هنرمندان تابستان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/127
گالری خانه‌هنرمندان زمستان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/128
گالري خاورميانه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/129
پلتفرم داربست:
http://bankax.ir/fa/rss/3/130
گالری دستان +٢:
http://bankax.ir/fa/rss/3/131
گالري دنا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/132
نگارخانه دی:
http://bankax.ir/fa/rss/3/133
گالري راه ابريشم:
http://bankax.ir/fa/rss/3/134
گالري راه ابريشم - پارک لاله:
http://bankax.ir/fa/rss/3/135
گالري رج:
http://bankax.ir/fa/rss/3/136
گالري رف:
http://bankax.ir/fa/rss/3/137
گالري رواق هنري ميلاد:
http://bankax.ir/fa/rss/3/138
گالري روز:
http://bankax.ir/fa/rss/3/139
گالري روژ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/140
گالري زرنا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/141
گالري زيرپله:
http://bankax.ir/fa/rss/3/142
گالري زيرزمين دستان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/143
گالري ژينوس:
http://bankax.ir/fa/rss/3/144
نگارخانه ژيوار:
http://bankax.ir/fa/rss/3/145
گالري ساربان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/146
گالري سام‌آرت‌دستان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/147
گالري سايه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/148
گالري سايه دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/149
گالري سبحان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/150
نگارخانه سهراب:
http://bankax.ir/fa/rss/3/151
گالري سيحون:
http://bankax.ir/fa/rss/3/152
گالري سيحون دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/153
نگارخانه سيمرغ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/154
نگارخانه سین:
http://bankax.ir/fa/rss/3/155
گالري شاخه طوبي:
http://bankax.ir/fa/rss/3/156
گالري شکوه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/157
گالري شلمان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/158
گالري شماره شش:
http://bankax.ir/fa/rss/3/159
گالري شنگرف:
http://bankax.ir/fa/rss/3/160
گالري شهرکتاب‌‌فرشته:
http://bankax.ir/fa/rss/3/161
گالري شهرکتاب‌‌فرشته 2:
http://bankax.ir/fa/rss/3/162
گالري شهريور:
http://bankax.ir/fa/rss/3/163
نگارخانه شيث:
http://bankax.ir/fa/rss/3/164
گالري شيرين:
http://bankax.ir/fa/rss/3/165
گالري شيرين دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/166
گالري شيرين سه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/167
نگارخانه شيلا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/168
گالري شين:
http://bankax.ir/fa/rss/3/169
نگارخانه صا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/170
نگارخانه صد رنگ:
http://bankax.ir/fa/rss/3/171
گالري طراحان آزاد:
http://bankax.ir/fa/rss/3/172
نگارخانه عقیلی:
http://bankax.ir/fa/rss/3/173
نگارخانه علیها:
http://bankax.ir/fa/rss/3/174
گالري فرامرزی:
http://bankax.ir/fa/rss/3/175
گالری فرهنگسرای بهمن:
http://bankax.ir/fa/rss/3/176
گالري فرهنگسراي نياوران:
http://bankax.ir/fa/rss/3/177
گالري فرهنگسراي نياوران دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/178
کافه‌گالري فرهنگسراي‌نياوران:
http://bankax.ir/fa/rss/3/179
گالري کارگاه هنر:
http://bankax.ir/fa/rss/3/180
گالري کاف:
http://bankax.ir/fa/rss/3/181
نگارخانه کاوه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/182
نگارخانه کبيري:
http://bankax.ir/fa/rss/3/183
نگارخانه کمال‌الدين بهزاد:
http://bankax.ir/fa/rss/3/184
نگارخانه کمال‌الدين بهزاد دو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/185
نگارخانه گل نرگس:
http://bankax.ir/fa/rss/3/186
گالري گلستان:
http://bankax.ir/fa/rss/3/187
نگارخانه گلهاي من:
http://bankax.ir/fa/rss/3/188
آرت شاپ گنجه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/189
مجموعه لاجوردي:
http://bankax.ir/fa/rss/3/190
نگارخانه لاله:
http://bankax.ir/fa/rss/3/191
کافه گالري لومانو:
http://bankax.ir/fa/rss/3/192
کافه‌گالري مارکوف:
http://bankax.ir/fa/rss/3/193
گالري ماه:
http://bankax.ir/fa/rss/3/194
گالري محسن:
http://bankax.ir/fa/rss/3/195
گالري محسن‌همکف:
http://bankax.ir/fa/rss/3/196
نگارخانه محیا:
http://bankax.ir/fa/rss/3/197
نگارخانه مريم:
http://bankax.ir/fa/rss/3/198
بلاگ:
http://bankax.ir/fa/rss/2
رادیو و تلویزیون:
http://bankax.ir/fa/rss/2/60
سینما و تئاتر :
http://bankax.ir/fa/rss/2/59
تجسمی:
http://bankax.ir/fa/rss/2/65
موسیقی:
http://bankax.ir/fa/rss/2/61
نمایشگاه:
http://bankax.ir/fa/rss/2/66
کتاب و ادبیات:
http://bankax.ir/fa/rss/2/62
میراث و گردشگری:
http://bankax.ir/fa/rss/2/63
سایر حوزه ها:
http://bankax.ir/fa/rss/2/64
دیدنی ها:
http://bankax.ir/fa/rss/5
انسان و حیوان:
http://bankax.ir/fa/rss/5/47
حیات وحش:
http://bankax.ir/fa/rss/5/41
طبیعت:
http://bankax.ir/fa/rss/5/40
گردشگری:
http://bankax.ir/fa/rss/5/51
تاریخی:
http://bankax.ir/fa/rss/5/42
سایر دیدنی ها:
http://bankax.ir/fa/rss/5/3
صنعت و تکنولوژی:
http://bankax.ir/fa/rss/13
خلاقیت در طراحی:
http://bankax.ir/fa/rss/13/12
تکنولوژی:
http://bankax.ir/fa/rss/13/58
طراحی و دکوراسیون:
http://bankax.ir/fa/rss/18
دکوراسیون داخلی:
http://bankax.ir/fa/rss/18/20
طراحی محیطی:
http://bankax.ir/fa/rss/18/34
طراحی مبلمان:
http://bankax.ir/fa/rss/18/52
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا