عکس 3D

ماکت انتزاعی از اشیای مینیمال روی صحنه‌ی نمایش پله‌دار

عناصر طلایی انتزاعی به اشکال هندسی به صورت 3D رندر شده‌اند و بر روی جایگاهی ویژه به رنگ مشکی قرار گرفته‌اند. یک پرده‌ی نمایش جذاب به صورت سه بعدی.

ماکت مینیمال صورتی‌رنگ از ویترین اشکال هندسی به شکل مدرن

ماکت ویترین نمایشی سه بعدی انتزاعی که به رنگ صورتی رندر شده است. این ماکت را دانلود کنید و آن را در سایز اصلی مشاهده کنید.

عکس فضای کار اشتراکی با کف چوبی

کو ورکینگ یا فضای کار اشتراکی جایی است که شخص، گروه یا شرکت‌ها می‌توانند میز یا اتاق اجاره کنند و در کنار دیگران مشغول به کار شوند. این‌جا برایتان یک عکس از این فضای اشتراکی آماده کرده‌ایم.