کتابی به قلم اصغر فرهادی با عنوان «هفت فیلمنامه از اصغر فرهادی»
نوروز با کتاب؛

کتابی به قلم اصغر فرهادی با عنوان «هفت فیلمنامه از اصغر فرهادی»

دنیای امروز ما بیش از آن که نیاز به مقام و مسئول پاسخگو داشته باشد، محتاج مردمی پرسش‌گر است.
براتی‌پور: در قالب شعر كلاسیك،مثنوی،غزل،دو بیتی و رباعی شعر گفته ام

براتی‌پور: در قالب شعر كلاسیك،مثنوی،غزل،دو بیتی و رباعی شعر گفته ام

وقتی ما نمی توانیم تفنگ در دست بگیریم این رسالت شاعر است كه با قلم خود احساساتش را بیان كند و از مظلوم حمایت كند.
تفاوت اشعار فل بداهه با اشعاری كه با تمركز و اندیشیدن سروده می شود

تفاوت اشعار فل بداهه با اشعاری كه با تمركز و اندیشیدن سروده می شود

شعر قوی حاصل فكر،تمركز و بازخوانی و ویرایش است.گرچه ممكن است برخی اشعار فل بداهه نیز قوی باشند.
تازه ها
پربازدیدها