وکتور تقویم

تقویم سال میلادی ۲۰۲۰ با کارتون‌های نقاشی شده

فایل وکتور تقویم سال جدید ۲۰۲۰ با طرح کارتونی موش‌های بامزه که می‌تواند برای طرح سال جدید شمسی نیز مورد استفاده قرار گیرد و بازطراحی شود.