عکس کسب و کار

چهره‌های چوبی در حال جذب توسط آهن‌ربا

انسان‌ها همواره در حال جذب یا دفع یکدیگر هستند. این عکس پانوراما نیز نشان از جذب یک انسان دارد. این جذب می‌تواند عاطفی یا جذب یک نیروی انسانی برای شغلی باشد.

گروه متنوعی از افراد در یک جلسه تجاری

حتی تماشای عکس‌های افراد در حالت‌های گوناگون جذاب است. این عکس‌ها را می‌توانید در فایل‌های ارائه، سایت یا خبرنامه خود در کسب و کارهای B2B و ... استفاده کنید.