وکتور فونت

فونت استایل مدرن الفبا به صورت همپوشانی

این فونت استایل به صورت وکتور بوده و برای الفبای انگلیسی که به هم نمی‌چسبند قابل استفاده است.