PSD انسان

جوانی در حالت عصبانیت

ژست عصبانیت را در چهره خود امتحان کنید.

تصویری شفاف از یک جنتلمن بالغ و خونسرد

یک مرد به ظاهر موفق و آرام با لباس‌هایی گرم که در یک فایل PSD به صورت شفاف قرار گرفته است و شما می‌توانید در طراحی‌های خود از چهره یا کل عکس او استفاده کنید.