دیدنی ها سایر دیدنی ها

توله سگ و یا نان شیرینی حلقوی؟

تصاویری که واقعیت را نشان میدهد

مدلهای موی غیر مرسوم

در جشن مدرسه، که به دانش آموزان و والدینشان اجازه داده میشود که هیجانات خود را بیان کنند. در این جشن به آنها اجازه داده شده است که موهای خود را به شکل عجیب و متفاوت آرایش کنند.

بهترین دریاچه برای ماهیگیری در دنیا

بزرگترین ماهی های دنیا با بالاترین تنوع و تعداد ممکن، در دریاچه ای در کشور تایلند دیده می شوند. در کشور تایلند در نقطه ای دور از شهر، آنجایی که هوا گرم و مرطوب است، دریاچه ای وجود دارد که به "نهایت پنهان ماهیگیری" معروف است. این منطقه تیتر های بسیاری را در دنیای ماهیگیران به خود اختصاص داده است.