دیدنی ها تاریخی

به یاد پدر بزرگ

سالن های اپرا یکی از فضاهایی است که در سراسر دنیا جزو زیباترین و هیجان انگیز ترین معماری ها قرار می گیرد. " David Leventi" یکی از افرادی است که تحت تأثیر این زیبایی قرار گرفته و حالا مجموعه ای را ارئه می کند با نام " Opera Houses". در این مجموعه، از سالن های اپرا در سراسر جهان عکاسی شده و در معرض نمایش گذاشته شده است. خالق این تصاویر خود، فرزند دو معمار است. او این مجموعه را تحت عنوان یادبودی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره پدر بزرگ خود آغاز کرده است.