گالری ها گالری خانه‌هنرمندان زمستان بازید: ۱۵۰۱۰
گالری خانه‌هنرمندان زمستانگالری خانه‌هنرمندان زمستان
آدرس: تهران، خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، ضلع جنوبي باغ هنر،خانه‌ي هنرمندان ايران
روزهای تعطیل: ندارد
ساعات کار: 13 تا 20
تلفن: 88836671
رخدادهای گالری خانه‌هنرمندان زمستان
استاده ام چو شمع

استاده ام چو شمع

26 دی تا 29 دی 1396
بانک عکس3
معرفی گالری