bankax.ir | بانک عکس

گالری ها گالري کاف
گالري کافگالري کاف
آدرس: تهران، ولنجک، ميدان دانشگاه شهيد بهشتي، ابتداي جاده درکه، سيزده چنار، پلاک 34و36
روزهای تعطیل: يکشنبه ها تا پنجشنبه ها
ساعات کار: 17 تا 20
پست الکترونیک: info@ka-af.org
گالري تنها روزهاي جمعه و شنبه باز مي باشد.
رخدادهای گالري کاف